Wat is Metaplan?

Metaplan is een methode voor het faciliteren van workshops en groepsbijeenkomsten, gericht op het creëren van een gezamenlijk begrip, gemeenschappelijke doelstellingen en gedragen oplossingen. De Metaplan methode is met name sterk in het betrekken van alle deelnemers en hun meningen, zodat de oplossingen die bepaald worden een groot draagvlak hebben. Visualisatie van onderwerpen speelt een belangrijke rol om de bijeenkomst te structureren en de snelheid erin te houden. De Metaplan methode is in de jaren ’70 ontwikkeld door Wolfgang en Eberhard Schnelle. Metaplan is een sterke methode om snel, samen te beslissen. Een voorbeeld agenda voor een Metaplan workshop vind je hier.

De peilers van de aanpak van Metaplan zijn:

  • Visualisatie van de discussie: er wordt gebruik gemaakt van nauwkeurig omschreven middelen, zoals kaarten, brown papers en wandborden; voor het gebruik van alle middelen zijn duidelijke spelregels. De visualisatie van meningen, oplossingen en ideeën op de wandborden draagt sterk bij aan het houden van “overzicht” over de discussies.
  • Een actieve bijdrage van alle deelnemers: er wordt geroepen, geschreven, er worden kaarten op de wandborden geprikt en kaarten verschoven waarover discussie wordt gevoerd of consensus wordt bereikt; er wordt gestemd (prioriteiten), er worden actieplannen gecreëerd (eventueel in subgroepen) en initiatieven aan de groep gepresenteerd. De spelregels staan ook anonieme meningen of ideeën toe, zodat ook met de mening van minder uitgesproken groepsleden rekening wordt gehouden.
  • Een helder proces voor het bewaken en sturen van de voortgang: gebruik makend van de visuele hulpmiddelen, opwarmtechnieken en sfeermeters.
  • Een “moderator” (lees: facilitator), die de discussies leidt en toeziet op de sfeer, communicatie, samenwerking, spanningen, spelregels en het zetten van de volgende stap naar oplossingen. De moderator beheert ook de agenda.

Wanneer Metaplan toepassen?

De methode wordt typisch gebruikt voor het faciliteren van workshops of conferenties met grotere groepen (>15), maar kan ook zeer goed worden gebruikt voor het faciliteren van een klein team. Zij is met name geschikt:

  • bij introductie van nieuwe samenwerkingsvormen (bijvoorbeeld start van een project, kennismaking, doelbepaling)
  • als teambuilding of bij het oplossen van organisatieproblemen/spanningen
  • bij veranderingstrajecten; met name voor het creëren van draagvlak voor (verbeter)initiatieven.
  • bij het plannen (projecten, activiteiten, in brede zin) en het bepalen van prioriteiten
  • als brainstorm techniek voor het stimuleren en verzamelen van nieuwe ideeën

Meer informatie?

Neem contact op.