Software development volgens de softwarefabriek

De “softwarefabriek” is een gestroomlijnde benadering van softwareontwikkeling die de development teams een efficiënt, herhaalbaar, goed gedefinieerd proces biedt om software te ontwikkelen en onderhouden. Het resulteert in een snel, robuust, compliant en veerkrachtig proces voor het leveren van applicaties aan de organisatie. Het principe draait om “alles automatiseren” wat zich daarvoor leent.

Een software fabriek bestaat uit verschillende belangrijke ingrediënten, waaronder: de release van software met een regelmatige, snelle cadans (de sprints); het continu verfijnen van het ontwikkel- en deployment proces, d.m.v het gebruik van cloud-native technologieën en automatisering van de applicatie infrastructuur bij deployment en productie.

Conceptueel brengt een softwarefabriek de beste en meest innovatieve benaderingen van softwareontwikkeling samen om de digitale transformatie te versnellen. Geworteld in DevOps en agile softwareontwikkelingsmethoden, combineert een softwarefabriek tools, teams en werkwijzen om code te organiseren, standaardiseren, opslaan en hergebruiken, waardoor teams efficiënt kunnen voortbouwen op opgebouwde kennis. Zowel ontwikkelaars als software-architecten profiteren van een meer georganiseerde en gestructureerde aanpak, terwijl uw hele organisatie profiteert van snellere softwarelevering en code van hogere kwaliteit.

De basis van een softwarefabriek zijn de tools, services, repositories en werkwijzen die worden gebruikt om software te leveren. Dit omvat meestal opgeslagen concepten, templates en herbruikbare code om snel nieuwe applicaties te maken terwijl de hoeveelheid originele code die nodig is tot een minimum wordt beperkt. Deze basis stelt teams in staat om software voorspelbaarder te plannen, bouwen en implementeren. De stuurman in de software factory is de DevOps engineer, die de voortdurende automatisering van processen onder zijn/haar hoede heeft.

De exacte componenten waaruit een softwarefabriek bestaat, hangen af van de technische capaciteiten en software doelen van een organisatie. Een traditionele onderneming met een mix van on-premise en cloud technologie kan andere eisen stellen dan een bedrijf dat in het digitale tijdperk is geboren: met andere prioriteiten, niveaus van productvolwassenheid en vaardigheden op het gebied van softwareontwikkeling. De implementatie van de software fabriek kan voordelen opleveren voor elk type organisatie dat DevOps of DevSecOps implementeert.

Graag vertellen we u meer over onze ervaringen met het inrichten van software fabrieken bij diverse klanten.