Privacy policy

Horae.nl wordt beheerd door de auteur en eigenaar van deze website, en behoort toe aan Horae BV, Noordeindseweg 49, 2616LD te Delft, ingeschreven bij KvK onder Nr: 56227914. Wij zijn bereikbaar via de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Gegevens van bezoekers
Horae.nl verzamelt en bewaart geen gegevens van bezoekers.

Alleen statistische bezoekgegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Horae.nl worden bewaard, maar wel anoniem (Google Analytics, zie onder). De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

 

Gegevens van reacties
Horae.nl staat geen reacties op de site toe.

 

Gegevens op contactformulier
Horae.nl stuurt ingevulde gegevens van het contactformulier per email naar de eigenaar en auteur van deze website via een veilige verbinding. Deze emails blijven maximaal 3 jaar bewaard ten behoeve van de dienstverlening van Horae BV. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor marketing doeleinden.

 

Cookies
Horae.nl maakt geen gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren.

 

Google Analytics
Via Google Analytics worden op horae.nl anonieme gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen we zien hoe bezoekers de website gebruiken. We gebruiken deze data om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting en optimalisatie van onze website. Om zorgvuldige verwerking van de gegevens mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:
– We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
– We hebben de laatste cijfers van het IP-adres gemaskeerd;
– We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt voor het delen van gegevens uitgezet;
– We maken geen gebruik van van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

 

Aanvullende informatie
Horae.nl maakt gebruik van een beveiligde verbinding (https) met je browser en is gehost bij een Nederlandse hosting provider in een Nederlands datacenter. Met die provider hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.