Hoe bouwt u een IT Roadmap voor uw organisatie?

Wij helpen u snel op pad met de Horae ICT Scan!

De uitdaging

Het bouwen van een IT Roadmap vereist een nauwe afstemming van Business en ICT.

Daar begint de uitdaging. Weet de business wat zij wil? Weet IT deze wensen te vertalen? Is de basis ICT ingericht? Past de inrichting op dit moment? Past de inrichting op de toekomst?

Om de juiste vragen in de goede volgorde te beantwoorden, starten wij een IT Roadmap altijd met een ICT Scan.

De ICT Scan is een vaste methodiek om alle aspecten van uw ICT inrichting te bekijken den de kwaliteit op alle punten te scoren. U krijgt inzicht in de toepassing van ICT binnen uw organisatie en u ziet waar het past en waar het knelt, waar kansen liggen en waar risico’s liggen. In 9 stappen wordt uw ICT inrichting op 9 dimensies gescoord. De eisen en wensen uit de business worden als uitgangspunt genomen.

Uit de scan komen een aantal aanbevelingen in de vorm van gewenste acties. Met deze aanbevelingen bouwen we een IT Roadmap die de acties in de juiste volgorde en met een passende planning organiseert.

Structuur van de IT Roadmap

De structuur van de ICT Roadmap loopt synchroon met de dimensies van de scan, en zijn:
1. Strategie en Besturing – wat zijn de plannen en hoe vertaalt zich dat naar ICT middelen?
2. Mens en Organisatie – hoe is het ICT team georganiseerd?
3. Technische infrastructuur – welke hardware, netwerken en andere middelen vormen de basis?
4. Security – hoe is de beveiliging geregeld?
5. Business Continuity – hoe kan uw bedrijf herstellen van een ramp?
6. Business Systemen en Processen – hoe past het applicatielandschap op de processen?
7. Data Management en Rapportage – waar en hoe vindt u betrouwbaar KPI’s in de systemen?
8. Systeemontwikkeling en Architectuur – hoe gaat u om met veranderingen en houdt u daarbij de stabiliteit intact?
9. Service Management – hoe zorgt u dat elke afdeling en gebruiker de juiste ondersteuning krijgt?

Waarom een scan?

De Horae ICT Scan is standaard, concreet en compleet en geeft in 5 tot 10 dagen een duidelijk beeld van de huidige staat van uw ICT en de acties om uw ambities waar te maken.

Het doel van de scan is allereerst om inzicht te geven in de “stand van de ICT”. Dat gebeurt in grote lijnen door het vastleggen van de ICT ambitie, het valideren van de realisatie en het bepalen van aanbevelingen voor de IT roadmap.

Vragen die de scan zal beantwoorden zijn o.a. :

  •  waar staat uw organisatie op ICT gebied, intern en extern
  •  wat zijn ICT risico’s en zijn voldoende maatregelen genomen
  •  waar liggen kansen met een verbeterde of vernieuwde inzet van ICT
  •  hoe staan de ICT kosten in verhouding tot de opbrengsten van uw bedrijf
  •  welke ICT verbeteringen zijn nodig om uw organisatie beter voor te bereiden op de toekomst.

De ICT scan richt zich op de bovengenoemde 9 dimensies.

Elk dimensie vormt een as in de standaard rapportage, waarvan hier de leidende visualisatie is weergegeven:
scan1
Elke dimensie heeft zijn eigen aanpak en doelgroep in de inventarisatie. Elke dimensie krijgt zijn eigen hoofdstuk in de IT roadmap.

Activiteiten

De scan zal bestaan uit een aantal activiteiten met doelgroepen uit uw organisatie om de gewenste informatie op tafel te krijgen:
1. interviews met sleutelfiguren in de ICT en in de business
2. bekijken en valideren van documentatie waar nodig en mogelijk
3. inspectie van systemen en processen
4. meelopen met ICT gerelateerde activiteiten.
Al deze activiteiten worden gestructureerd rond voornoemde dimensies.

Gedurende de scan kan besloten worden om de focus op bepaalde dimensies te leggen, afhankelijk van hoe belangrijk of urgent bepaalde zaken worden ervaren door/voor de business.
De bevindingen en aanbevelingen die voortvloeien uit de activiteiten zullen in een eindrapportage worden vastgelegd. Deze eindrapportage zal worden voorgelegd aan de betrokkenen, ter validatie en voor de afstemming van aanbevelingen voor de toekomst.

Timing en doorlooptijd

De timing en doorlooptijd is afhankelijk van de omvang van de ICT operatie (aantal mensen, aantal componenten, aantal projecten, etc.), maar ook en vooral van de beschikbaarheid van de betrokkenen. In het algemeen kost de scan 5 tot 10 dagen. Aan het begin van de ICT scan zal de planning worden afgestemd met/voor de verschillende doelgroepen.

Terugkoppeling en rapportage

De resultaten van de scan en de aanbevelingen ter verbetering zullen vastgelegd worden in een schriftelijke rapportage, zijnde een “self –explaining” PowerPoint document. De aanbevelingen worden geformuleerd als input voor een ICT roadmap voor uw organisatie.
De rapportage zal vergezeld gaan van een presentatie van de bevindingen en aanbevelingen aan de stakeholders en betrokkenen.
Voor de visualisatie van de resultaten wordt gebruik gemaakt van zogenaamde radar grafieken. Deze grafieken maken het mogelijk verschillende dimensies met elkaar te vergelijken en aandachtspunten snel inzichtelijk te maken.

Geinteresseerd?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eric Boden.

 

© Copyright Horae BV 2016 | All rights reserved.