Hoe goed is mijn ICT inrichting?

 

Meten = weten !

Meet de kwaliteit van uw ICT inrichting met onze 360⁰ ICT scan. U krijgt een helder inzicht in de toepassing van Informatie Technologie (IT) in uw gehele organisatie. U ziet direct waar kansen en risico’s liggen … en welke verbeteringen gewenst zijn.

Uw ICT inrichting wordt door ons op ruim 350 punten gemeten en in 9 dimensies gescoord. U ontvangt een rapport en presentatie met bevindingen en aanbevelingen voor een toekomstvaste ICT. Vele klanten gingen u reeds voor ….

Ambitie

Onze ICT scan start met het vastleggen van uw ICT ambitie. Daarna meten we de huidige stand van zaken en doen we aanbevelingen om het gat tussen heden en ambitie te dichten. Zo bent u beter op de toekomst voorbereid.

9 Dimensies

Scoring ICT scanOnze ICT scan richt zich op 9 dimensies, die allen een belangrijke factor vormen voor een succesvolle inzet van ICT:

1. Strategie en Besturing van ICT
2. Teams, skills en IT Organisatie
3. Technische infrastructuur
4. Security
5. Business Continuity
6. Business Systemen en Processen
7. Data Management en Rapportage
8. Systeemontwikkeling en Architectuur
9. Service Management

 

Activiteiten

Onze scan bestaat uit verschillende soorten activiteiten, rondom de 9 dimensies:

1. interviews met sleutelfiguren in ICT en in de business
2. valideren van documentatie
3. inspectie van systemen en processen
4. (eventueel) deelnemen aan ICT gerelateerde activiteiten
5. rapportage en presentatie.

De bevindingen en aanbevelingen komen terug in een heldere eindrapportage. Het concept zal ter validatie worden voorgelegd aan de betrokkenen. Daarna volgt een definitief rapport met een eindpresentatie. Voor de visualisatie van de resultaten wordt gebruik gemaakt van zogenaamde radar grafieken. Deze maken het mogelijk verschillende dimensies met elkaar te vergelijken en aandachtspunten snel inzichtelijk te maken. De aanbevelingen zullen worden geformuleerd als input voor een ICT roadmap voor uw organisatie.

Tijdsinvestering

De inspanning en doorlooptijd is afhankelijk van de omvang van uw ICT organisatie. In het algemeen kost de scan 5 tot 10 dagen. Aan het begin van de scan stemmen we de planning af.

Geïnteresseerd?

 

Dimensies in detail

Hieronder staan de dimensies voor de ICT scan verder uitgewerkt. Elk van de punten bij een dimensie wordt in de scan besproken, bekeken en gekwalificeerd, om zo een score te kunnen bepalen voor de dimensie.  Bij iedere dimensie is een doelgroep aangegeven die stakeholder is en/of betrokken zal worden om input te leveren.

Gedurende de scan kan bepaald worden dat er op sommige punten veel dieper wordt ingegaan dan andere, al naar gelang de aard/ernst/belang van de bevindingen.

 • IT Planning / roadmap, ambitie van de ICT
 • Leveranciers strategie & aansturing
 • Bemensing van de ICT (inhuur, werving)
 • Project management & change management
 • Benefits management (Business Cases, ROI, besluitvorming)
 • Financieel management & Cost control
 • Governance & Compliance
 • Organisatiestructuur van de ICT
 • Dominante Skills (ICT skills, management skills, proces skills)
 • Opleiding en ontwikkeling
 • HR overig (verloop, sfeer, incidenten)
 • Bemensing (interne medewerkers, externen
 • Hardware (standaardisatie, beheer, onderhoud)
  • Front-end (desktops, laptops, mobile)
  • Back-end (server management, storage management, etc)
 • Netwerken & connectiviteit
 • Telefonie
 • Organisatie van het beheer
 • Service Management & Procedures
 • Performance management
 • Ramsomware prevention
 • Intrusion prevention (firewalling, monitoring, periodieke tests)
 • Authenticatie, access, (de)provisioning van gebruikers
 • Encryptie
 • Patching, hardening, software version management
 • Access tot Cloud applicaties
 • Privacy, document management
 • Security tooling algemeen
 • Fysieke security, office security
 • Setup van remote/ mobiele werkplekken
 • Security policies, governance en testing
 • Opleiding en awareness van gebruikers
 • Device management (Bring Your Own Device)
 • Privé gebruik van IT faciliteiten
 • Business Continuity Planning (uitgangspunten, training, review)
 • Disaster Prevention (maatregelen, redundantie)
 • Disaster Recovery (procedures, uitwijk, testen)
 • Sales en Marketing (CRM, Lead management, Marketing Automation, Billing)
 • Customer –facing (front office, portals etc)
 • Omzet genererende systemen
 • Manufacturing (productie)
 • Backoffice (admin, finance en fulfilment)
 • Interne systemen (HR, Intranet, kennismanagement)

Voor elk van deze systemen wordt gekeken naar:

 • Systeem Management (functioneel beheer, support, lifecycle management)
 • Systeem-Proces fit
 • Management van de processen (meten en verbeteren)
 • Rapportage / Management informatie / Business Intelligence
 • Platformen, tools en mate van automatisering
 • Consistentie, compleetheid, tijdigheid
 • Master Data Management (beheer datamodellen)
 • Database Management
 • Ontwikkelmethoden (Agile, Scrum, Test-driven, Waterval etc)
 • Ontwikkeltools, -procedures en documentatie
 • Test methoden en -tools (Unit test, UAT, test automation)
 • OTAP Management en deployment (continuous integration, DevOps)
 • Broncode management
 • Integratie van systemen (geautomatiseerd, handmatig)
 • Architectuur management (bewaking en documentatie, integratie), security by Design principes
 • Ondersteuning eindgebruikers (intern/extern)
 • Helpdesk, incident management, applicatie management
 • SLA management, rapportage en afhandeling
 • Algehele perceptie van ICT binnen de organisatie.

© Copyright Horae BV 2022 | All rights reserved.