Onduidelijk hoe uw ICT inrichting er voor staat?

 

Start de scan!

Meet de kwaliteit van uw ICT inrichting met de Horae ICT scan. Met deze scan krijgt u een helder inzicht in de toepassing van Informatie Technologie binnen uw organisatie en ziet u waar kansen en risico’s liggen. De scan richt zich zowel op de “harde” ICT (hardware, systemen) als de wijze waarop deze ICT de “business” ondersteunt (processen, applicaties).
Op 9 dimensies wordt uw ICT inrichting gescoord. Na afloop van het onderzoek ontvangt u een rapport en presentatie met bevindingen en aanbevelingen om uw ICT beter op de toekomst voor te bereiden. Vele klanten gingen u reeds voor!

Doel

Het doel van de ICT scan is om inzicht te geven in het hier en nu. Dat gebeurt in grote lijnen door het vastleggen van de ICT ambitie, het valideren van de realisatie en het doen van aanbevelingen om beter op de toekomst voorbereid te zijn.

Vragen die de scan zal beantwoorden zijn o.a. :

  •  waar staat uw organisatie op ICT gebied, intern en extern
  •  wat zijn ICT risico’s en zijn voldoende maatregelen genomen
  •  waar liggen kansen met een verbeterde of vernieuwde inzet van ICT
  •  hoe staan de ICT kosten in verhouding tot de opbrengsten van uw bedrijf
  •  welke ICT verbeteringen zijn nodig om uw organisatie beter voor te bereiden op de toekomst.

De ICT scan richt zich op 9 dimensies, die een compleet beeld geven van de organisatie en de inzet van ICT: :
1. Strategie en Besturing
2. Mens en Organisatie
3. Technische infrastructuur
4. Security
5. Business Continuity
6. Business Systemen en Processen
7. Data Management en Rapportage
8. Systeemontwikkeling en Architectuur
9. Service Management

Elk van deze dimensies vormt een as in de rapportage van de stand van zaken. Elke dimensie heeft zijn eigen aanpak en doelgroep in de inventarisatie. Daarnaast zullen ook de aanbevelingen worden ingedeeld naar dimensie.

Activiteiten

De scan zal bestaan uit een aantal activiteiten met doelgroepen uit uw organisatie om de gewenste informatie op tafel te krijgen:
1. interviews met sleutelfiguren in de ICT en in de business
2. bekijken en valideren van documentatie waar nodig en mogelijk
3. inspectie van systemen en processen
4. meelopen met ICT gerelateerde activiteiten.
Al deze activiteiten worden gestructureerd rond voornoemde dimensies.

Gedurende de scan kan besloten worden om de focus op bepaalde dimensies te leggen, afhankelijk van hoe belangrijk of urgent bepaalde zaken worden ervaren door/voor de business.
De bevindingen en aanbevelingen die voortvloeien uit de activiteiten zullen in een eindrapportage worden vastgelegd. Deze eindrapportage zal worden voorgelegd aan de betrokkenen, ter validatie en voor de afstemming van aanbevelingen voor de toekomst.

Timing en doorlooptijd

De timing en doorlooptijd is afhankelijk van de omvang van de ICT operatie (aantal mensen, aantal componenten, aantal projecten, etc.), maar ook en vooral van de beschikbaarheid van de betrokkenen. In het algemeen kost de scan 10 tot 15 dagen. Aan het begin van de ICT scan zal de planning worden afgestemd met/voor de verschillende doelgroepen.

Terugkoppeling en rapportage

De resultaten van de scan en de aanbevelingen ter verbetering zullen vastgelegd worden in een schriftelijke rapportage, zijnde een “self –explaining” PowerPoint document. De aanbevelingen zullen worden geformuleerd als input voor een ICT roadmap voor uw organisatie.
De rapportage zal vergezeld gaan van een presentatie van de bevindingen en aanbevelingen aan de stakeholders en betrokkenen.
Voor de visualisatie van de resultaten wordt gebruik gemaakt van zogenaamde radar grafieken. Deze grafieken maken het mogelijk verschillende dimensies met elkaar te vergelijken en aandachtspunten snel inzichtelijk te maken.

Geinteresseerd?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eric Boden.

 

© Copyright Horae BV 2016 | All rights reserved.